FENURON, Urea, Phthalogen Blue, Ingrain, Reactive, Dyes, Organic Pigment, Blood Stains, pH Indicators, Manibhadra, Ahmedabad, India.
Logo
Acid Dyes
0.5%                2% Product Name C.I.Name C.I. No. Light Washing Milling Perspi-
ration
Dischar-
geability
Acid Yellow 2G Acid  Yellow 17 18965 4-5 4-5 3-4 3-4 3-4
Tartarzine Acid Yellow 23 19140 3 4-5 5 3-4 5
Acid Metanil Yellow R Acid Yellow 36 13065 2 4-5 4 2 5
Acid  Milling Fast Yellow R Acid Yellow 42 22910 3 5 3 4-5 4
Acid Yellow GR Acid Yellow 49 18640 4-5 4 3-4 3 5
Acid  Uranine Acid Yellow 73 45350 4 3 3-4 3 4
Acid  Yellow GR Conc. Acid Yellow 99 13900 3-4 4-5 4 4-5 -
Acid  Yellow 5GN Acid Yellow 110 - 3-4 5 4 4-5 5
Acid  Yellow GL Acid  Yellow 114 - 6-7 4-5 3 4-5 5
Acid  Yellow DRL Acid  Yellow 151 13906 5-6 5 4 4 -

Acid  Yellow 3R

Acid Orange 3 10385 3-4 4 1-2 2-3 4
Acid  Orange II Acid  Orange 7 15510 1-2 4 2 2-3 5
Acid  Orange 2GL Acid  Orange 10 16230 3 4-5 3 3 5
Acid  Resorcine Brown Y Acid  Orange 24 20170 4 3 1-2 2 3
Acid  Milling Orange GS Acid  Orange 56 22895 4 4 3-4 4 3
Acid  Orange G Acid  Orange 74 18745 6-7 4-5 4 4-5 3
Acid  Light Fast Yellow RL Acid  Orange 80 - 7 5 4 5 3
Acid  Light Fast Yellow MRL Acid  Orange 86 - 7 4-5 4-5 4-5 4-5
Acid  Red G Acid  Red 1 18050 3-4 4-5 2-3 3-4 3-4
Acid  Crystal Red A Acid  Red 14 14720 2-3 4-5 4-5 3 4-5
Acid  Scarlet 3R Acid  Red 18 16255 3 5 4 3-4 4
Rhodamine B Acid  Red 52 45100 2-3 4-5 4 3-4 1-2
Acid  Fast Red A Acid  Red 88 15620 1-2 3 3-4 1 4
Acid  Scarlet R Acid  Red 97 22890 1-2 4-5 4 4-5 5
Acid  Maroon V Acid  Red 119 - 3-4 5 4-5 4-5 3
Acid  Red 3BN Acid  Red 131 - 3 4-5 4-5 4-5 3
Acid  Red CG Acid  Red 151 26900 3 4 4 3-4 5
Acid  Light Fast Red 2G Acid  Red 183 18800 5 5 5 4 4
Light Fast Violet Br.B Acid  Red 184 15685 5 4-5 4 5 4
Acid  Pink B Acid  Red 186 18810 4 4-5 4-5 4 4-5
Acid  Brill.Red 2B Acid Red 249 18134 3 4-5 4-5 4-5 3
Acid  Scarlet ML Acid  Red 357 - 6-7 4-5 4-5 4-5 3
Acid  Violet 2R Acid  Violet 1 17025 2-3 4-5 4-5 5 4
Acid  Milling Violet 4BN Acid Violet 17 42650 1 5 4 4-5 2-3
Acid  Violet B Acid Violet 43 60730 4 4-5 2 3-4 1
Acid  Violet Acid  Violet 49 - 4 4-5 2 3-4 1
Acid  Red 10B Acid  Violet 54 - 3 5 5 5 3
Acid  Violet L Acid Violet 78 12205 6-7 4-5 4 4-5 4-5
Acid  Bordeaux MB Acid  Violet 90 18762 5 4-5 4 4-5 1
Acid  Patent Blue BS Acid  Blue 1 42045 2 4 3-4 2-3 1
Acid  Patent Blue AS Acid  Blue 7 42080 2 4-5 4 3-4 1-2
Acid  Erioglaucine G Acid  Blue 9 42090 1 4 3 3-4 2
Acid  Blue FF Acid  Blue 15 42645 1 4 3-4 4-5 2
Acid  Blue A Acid  Blue 25 62055 4 4 2-3 3 1
Acid  Blue 2G Acid  Blue 40 62125 4-5 3-4 2-3 3 1
Acid  Brill.Light Blue R Acid  Blue 62 62045 4 3-4 2-3 2-3 1
Acid  Navy Blue R Acid  Blue 92 13390 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Acid  Fast Navy Blue 2RN Acid Blue 113 26360 5 4-5 4 4-5 1
Acid  Blue 3G Acid Blue 158 14880 4 4-5 4-5 4 1
Acid  Dark Blue MTR Acid  Blue 193 15707 6-7 4-5 4-5 4-5 1
Acid  Green B Acid  Green 1 10020 5 3-4 2 3-4 3
Acid  Green 6B Acid  Green 9 42100 1 4-5 2-3 3-4 3-4
Acid  Green V Acid  Green 16 44025 2 4 3-4 3 3
Acid  Dark Green B Acid  Green 20 20495 2 4-5 1-2 2-3 3
Acid  Alizarine Neutral Gr.BN Acid  Green 25 61570 5-6 4-5 4 4 1
Acid  Olive MGL Acid  Green 85 - 6 4-5 4-5 5 4-5
Acid  Olive MBGL Acid  Green 104 - 4 4-5 4-5 5 4-5
Acid  Resorcine Brown RD Acid  Brown 14 20195 5-6 2-3 3 4-5 4-5
Acid  Milling Brown BR Acid  Brown 17 20111 4 3-4 2-34 4-5 4-5
Acid  Brown M Acid  Brown 75 34905 4 2-3 2 4-5 4-5
Acid  Brown C2G Acid  Brown 83 20250 3-4 3-4 2 4 4
Acid  Brown CT Acid  Brown 85 34900 4 2-3 2 4-5 4-5
Acid  Brown VX Acid  Brown 90 17100 4 2-3 2 4-5 4-5
Acid  Brown HEDG Acid Brown 100 - 4-5 4 4 4 4
Acid  Brown KDX Acid  Brown 106 - 6-7 2-3 2-3 4-5 4-5
Acid  Dark Brown H Acid  Brown 121 - 5 4-5 3 4 2
Acid  Brown RT Acid  Brown 214 34907 4-5 4 4 4 4
Acid  Brown SR Acid  Brown 348 - 4-5 4 3 3 4
Acid  Brown SG Acid  Brown 349 - 4-5 4 3-4 4 4
Acid  Brown MBL Acid  Brown 355 - 6-7 4-5 4 4-5 4
Acid  Brown M2RL Acid  Brown 365 - 6 4-5 4-5 4-5 4
Acid  Brown MGRL Acid  Brown 369 - 4 4 3-4 4 4
Acid  Black 10BX Acid  Black 1 20470 5-6 4 3 2-3 1
Nigrosine (W.S.) Acid  Black 2 50420 4 4 3 2-3 1
Acid  Milling Black BS Acid  Black 24 26370 4-5 4 3 4 3-4
Acid  Black VL Acid  Black 26 27070 5 5 4-5 5 4
Acid  Black WA

Acid  Black 52

15711 7-8 4-5 3-4 4-5 4
Acid  Black MR Acid  Black 172 17596 7 5 2 4 4
Acid  Black M-SRL Acid  Black 194 - 7-8 4-5 3 4 4
Acid  Black NG Acid  Black 210 - 4 4-5 3-2 2-3 4
Acid  Black NBG Acid  Black 234 61570 6 4 3 4-5 4